021 3623 5350

هرکه در این سرا درآید آبش دهید و نانش دهید
لکن از ایمانش نپرسید.

طرح‌های ثابت

پویش‌های پیش رو خیریه پدر مهربان بقیع

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی جهادگران میخواهیم کودکان بی بضاعت و مستعد مناطق محروم که فاقد توان مالی جهت تحصیل می باشند، کمک کنیم. و بورسیه تحصیلی برای تعداد زیادی از دانش آموزان نیازمند در این مناطق محروم را فراهم نماییم.

خاطرات مددجویان

مددجویانی که به لطف شما خیرین بزرگ، از پس پستی‌هاو بلندی‌های زندگی‌شان برمی‌آیند تا آینده را هرچه امیدوارانه‌تر دنبال کنند.

کمک مالی کنید

تومان
مقدار را وارد کنید:

داوطلب شوید

برای راه اندازی یک کمپین فقط یک دقیقه زمان لازم است. تا تصمیم بگیرید چه کاری انجام دهید. و یک نام و تصویر انتخاب کنید.