بایگانی دسته بندی برای سلامتی

گزارش پزشکی 98

گزارش پزشکی 98

موسسه پدر مهربان بقیع به کمک پزشکان خیّر، در زمینه پزشکی فعالیت های چشم گیری داشته است. تعدادی از پزشکان حاذق، هم پیمان شده و در زمینه های دندانپزشکی، داخلی، زنان و زایمان، اطفال، مشاوره…