021 3623 5350

پست های وبلاگ

بایگانی برچسب برای اعتیاد

رها بود و راهی شد تا بهشت

رها بود و راهی شد تا بهشت

می گویند چشم های قشنگی داشت که از پدرش سعید به ارث برده بود. نگاهش معصوم بود و لبخندش ملیح و آرام. بعد از توصیفاتی که از همسایه هایشان درباره رها شنیدیم، تنها یک تصویر…
شیرینی بعد از رهایی

شیرینی بعد از رهایی

روز های سختی بود که به سردی بر او می گذشت …چرا که نه آشیانه ای بود تا کنج گرمی داشته باشد و  او  را زیر سایه سقف و در بطن دیوار هایش پناه دهد…