021 3623 5350

پست های وبلاگ

بایگانی برچسب برای دست یاری

گزارش پویش نیکوبکاریم

گزارش پویش نیکوبکاریم

موسسه خیریه پدر مهربان بقیع در اسفند سال۱۳۹۸ با راه اندازی پویش نیکوبکاریم سعی کرد عید را برای کودکان طور دیگری  رقم بزند. با وجود شروع ویروس کرونا خیریه سعی داشت تا کرونا فقر را…
ماموران خدا روی زمین

ماموران خدا روی زمین

زندگی شان با سخت کوشی های محمود و قناعت های زن خانه می گذشت. فرزند معلولی در خانه داشتند که قدری وضعیت اقتصادی خانواده را با مشقت همراه می کرد؛ مشقتی که این اواخر، با…